Dünyada hiçbir güç, zamanı gelmiş bir fikirden daha güçlü değildir.